Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

Άλγεβρα

2

Γεωμετρία

1

Έκθεση

2

Φυσική

2

Χημεία

1

Αρχαία

2

Σύνολο

10