Προετοιμασία ΙΒ

Τα φροντιστήρια ΘΕΜΑΤΙΚΟ σε συνεργασία με άρτια εκπαιδευμένους καθηγητές αναλαμβάνουν την προετοιμασία μαθητών και φοιτητών για το INTERNATIONAL BACCALAUREATE όλων των επιπέδων:

Υπεύθυνη προγράμματος είναι η κ. Μάνου, 6948689895.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ IB
HIGHER LEVEL STANDARD LEVEL STUDIES
MAΘΗMATA ΩΡΕΣ MAΘΗMATA ΩΡΕΣ MAΘΗMATA ΩΡΕΣ
Mathematics 4 Mathematics 3 Mathematics studies

3

Physics 2 Physics 2
Chemistry 2 Chemistry 1
Biology 2 Biology 1
Economics 2 Economics 1
History 2 History 1
Modern Greek 2 Modern Greek 2
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ
MAΘΗMATA ΩΡΕΣ
Έκθεση 2
Ιστορία 1
Λογοτεχνία 1