Μαθήματα Ανώτατων & Ανώτερων Σχολών

Τα φροντιστήρια ΘΕΜΑΤΙΚΟ προσφέρουν μαθήματα υποστήριξης Πανεπιστημιακών σπουδών σε φοιτητές Σχολών:

οι οποίοι επιθυμούν να εμβαθύνουν στην ύλη των μαθημάτων τους και να αποφοιτήσουν με καλύτερο βαθμό.

Επίσης, παραδίδονται μαθήματα σε φοιτητές Ανοικτού Πανεπιστημίου από άρτια καταρτισμένο & έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό για βοήθεια: