Ιδιαίτερα Μαθήματα

Το ΘΕΜΑΤΙΚΟ σπουδαστήριο για μαθητές με πολύ φορτωμένο πρόγραμμα εξωσχολικών δραστηριοτήτων
(Αγγλικά, Γαλλικά, Μουσική, Αθλητικές δραστηριότητες κ.τ.λ.) δίνει τη δυνατότητα τα μαθήματα να γίνονται από τους μόνιμους συνεργάτες-καθηγητές στο σπίτι του μαθητή.