- Ειδικά Προνόμια και Παροχές

Επιβράβευση της Αριστείας:
Στηρίζοντας πάντα κάθε προσπάθεια για επιτυχία και διάκριση, επιβραβεύουμε τις υψηλές επιδόσεις των μαθητών και τους ωθούμε να συνεχίσουν προσφέροντας έκπτωση στα ετήσια δίδακτρα. Η προσφορά ισχύει για μαθητές Γυμνασίου και Α’ Λυκείου με βαθμολογία 18 και άνω και μαθητές Β’ και Γ’ Λυκείου με βαθμολογία 17 και άνω.
 

Σύσταση φίλων:
Επιπλέον εκπτώσεις παρέχονται σε όλους τους μαθητές μέσω της επιτυχημένης σύστασης συγγενών, φίλων και γνωστών που θα γραφτούν στα φροντιστήριά μας.
 

Οικογενειακά προνόμια:
Προσφέρουμε σημαντικές εκπτώσεις στα αδέρφια, στις τρίτεκνες και στις πολύτεκνες οικογένειες. Επιπλέον, προσφέρουμε σε όλους τους άνεργους γονείς ειδικές προνομιακές τιμές σε όλα τα προγράμματα Γυμνασίου, Λυκείου. Η έκπτωση αυτή θα παρέχεται στους γονείς των μαθητών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας τους σε ισχύ. Ειδική έκπτωση ισχύει, επίσης, για γονείς εκπαιδευτικούς.
 

Test επαγγελματικού προσανατολισμού:
Ο μεγάλος αριθμός των Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών σχολών, η ελλιπής ενημέρωση για τα προγράμματα σπουδών των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων και η ανεπαρκής πληροφόρηση για το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων δημιουργούν σύγχυση στους μαθητές και πολλές φορές τους οδηγούν σε λάθος αποφάσεις και επιλογές. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός κρίνεται απαραίτητος καθώς βοηθά το άτομο να επιλέξει την εκπαιδευτική και επαγγελματική κατεύθυνση σύμφωνα με τις κλίσεις και την προσωπικότητά του. Για το λόγο αυτό, παρέχουμε στους μαθητές μας τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού σε προνομιακές τιμές. Σε περίπτωση εγγραφής σε ένα από τα προγράμματα σπουδών προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ.
 

Παρατηρήσεις
1. Αν κάποιος μαθητής ανήκει σε περισσότερες από μία κατηγορίες εκπτώσεων, τότε ισχύει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης και όχι το άθροισμα αυτών.
2. Βασική προϋπόθεση για να ισχύσουν οι εκπτώσεις είναι η διαθεσιμότητα θέσεων σε ήδη υπάρχοντα τμήματα.
 

 

 

 

 

Social Media

Φόρμα Επικοινωνίας

Εαν δεν μπορείτε να μας καλέσετε, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.